De woongemeenschap Sterrebos is een complex van 15 groepswoningen en algemene voorzieningen voor meervoudig gehandicapten, opgeleverd in 1989. Destijds werd het complex geroemd om de open opzet en de heldere stedenbouwkundige structuur. Sterrebos wordt door ons bureau aangepast aan de eisen van nu. De dagbestedingsvoorzieningen worden gerenoveerd en voor de woongroepen wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Eenvoudig en kostenbewust in uitvoering, maar met karakter en sfeer.
We zoeken een harmonieuze aansluiting bij de sobere, ingetogen architectuur, zodat het gehele ensemble van gerenoveerde en nieuwe gebouwen eenheid en identiteit zal behouden. Dit vergt een behoedzame en zorgvuldige aanpak van architectuur en stedenbouw.

projectarchitect: Peer Wolkers