Juist omdat het bij zorgprojecten gaat om mensen in een kwetsbare situatie, zij het door ouderdom of door geestelijke of lichamelijke toestand, is respect voor de gebruiker de eerste prioriteit. Door onze know-how op het gebied van zowel utiliteitsbouw als woningbouw kunnen wij de link leggen tussen wonen, welzijn en zorg. Het slechten van de denkbeeldige ‘muur’ tussen de vanouds bekende zorginstelling en ‘de wijk’ is voor ons een belangrijk aspect.

Respect voor de zorgbehoevende medemens vraagt om subtiele oplossingen. We vertrekken vanuit het perspectief van de bewoner, met aandacht voor aspecten als veiligheid, zelfredzaamheid, privacy en sociale contacten. Als wij érgens op een ‘menselijk rendabele’ wijze onze inventiviteit en creativiteit kunnen inzetten, dan is het wel op dit snijvlak
van wonen en zorg.