Wij vinden dat de interactie tussen opdrachtgever en architect voorwaarde is voor een goed concept. Uw betrokkenheid is essentieel. Met schetsen en ‘praatprenten’ maken we keuzes en consequenties duidelijk. We visualiseren onze ideeën en onderzoeken varianten.
We werken met een vast team van projectarchitect en bouwkundige(n). De projectarchitect is voor U altijd het vaste aanspreekpunt.
In elk stadium staan we open voor nieuwe inzichten en omstandigheden die het ontwerp kunnen verbeteren. Bij de uitvoering blijven we graag intensief betrokken, zodat we ook daar de consistentie en kwaliteit van het gebouw kunnen waarborgen.
We gaan geen discussie uit de weg. We erkennen en stimuleren de evolutie van het ontwerp. Respect voor alle betrokkenen staat voorop, maar we blijven in de eerste plaats Uw adviseur.