Analyse

We beginnen met een grondige analyse van Uw huisvestingsvraag. We luisteren intensief naar Uw wensen, juist ook tussen de regels. Voordat we gaan ontwerpen en tekenen zullen we de opgave toetsen op alle aspecten: programma, omgeving, budget, regelgeving, ambitie. Een realistische aanpak waar U als opdrachtgever en gebruiker het meest bij gebaat bent. Helderheid en eenvoud.

De kunst van het maken

Bouwen is maken. Wij hechten veel waarde aan het bouwen zelf: slimme bouwmethodieken, duurzame materialen en detaillering, uitvoerbare en efficiënte opzet. Voor ons moet een gebouw logisch en eenvoudig in elkaar zitten. Dat beperkt fouten en levert een optimaal gebouw op, dat op een mooie manier oud kan worden.

Duurzaamheid

We realiseren ons dat bouwen duur is. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om zorgvuldig met materialen en energie om te gaan. Maar ook om te zorgen voor een flexibele en aanpasbare opzet van het ontwerp, om andere functies op termijn ook een plek te kunnen geven en zo de levensduur van Uw gebouw te verlengen en Uw investering te optimaliseren.