Woningbouw is een van onze kernactiviteiten. Grondgebonden, gestapeld, in velerlei schakelingen ontwikkelen we projecten die zijn toegesneden op de bewoners. Vaak op kwetsbare, moeilijke of delicate inbreidingslocaties. De aansluiting op bestaande gebouwen en omgevingen is voor ons een boeiende uitdaging. De historische of monumentale waarden van een plek geven ons aanleiding voor bijzondere oplossingen. Daarnaast is voor ons een persoonlijk contact met bewoners essentieel. Projecten met bewonersparticipatie zijn ons op het lijf geschreven.We zoeken altijd op maat gesneden oplossingen voor elke bewoner en voor elk budget.Je woning is toch de plek waar je je thuis moet voelen. Als we daar als architect aan bij kunnen dragen doen we precies het werk wat we zouden moeten doen.