De twee bestaande basisscholen "de beemd" en "de Kring" zijn in 2008 uitgebreid met een Peuterspeelzaal, lokalen en een centrale entree. Deze transformatie leidde tot het Educatief Basiscentrum Oost, ECB-oost.
Het gehele gebouw is intern met elkaar verbonden maar ook af te scheiden en na schooltijden ter beschikking te stellen aan de wijk en verenigingen. Basisschool "de Beemd" beschikt over een afzonderlijke toegang voor de onder- en bovenbouw, alsmede een eigen toegang voor BS "de Krimp" en peuterspeelzaal "de Toverbal". De peuterspeelzaal ligt aan een gracht en de kinderen kunnen dan ook spelen op een vlonder boven het water. Een transparante balustrade zorgt voor een open afscheiding tussen gebouw en omgeving.

projectarchitect: Geert van der Heijden