De gemeente Asten wil de functionaliteit en de uitstraling van het bestaande gemeentehuis up tot date maken. Wij hebben daartoe een renovatieplan ontwikkeld dat voorziet in een herwaardering van de monumentale publiekshal, een nieuwe frontoffice en receptie en een herschikking en herinrichting van kantoorruimten. De relatie met de omgeving wordt verbeterd door de huidige entree transparanter en opener te maken door het wegnemen van een aantal elementen die het doorzicht belemmeren. Het ontwerp bevatte tevens een nieuwe, eigentijdse raadszaal als toegevoegd volume. Met dit plan realiseren we een eigentijds dienstverlenings- en kantoorconcept binnen de contouren van een bestaand gebouw, door gebruik te maken van bestaande kwaliteiten en kansen.

projectarchitect: Peer Wolkers