Voor ons zijn bestaande omstandigheden bepalend voor een ontwerp. Wij vinden dat duurzaamheid begint bij het optimaal gebruik maken van bestaande gebouwen en locaties. Vandaar dat onze projecten zich steeds vaker in en rond bestaande gebouwen bevinden, op zoek naar een goede herbestemming. Een goede analyse van de omstandigheden is een voorwaarde om een afweging voor behoud of deels sloop van onderdelen te kunnen maken en vervolgens de juiste ingreep te kunnen doen. We zien het als een uitdaging om een bestaand gebouw zo duurzaam mogelijk te kunnen hergebruiken en de aanwezige kwaliteiten uit te buiten. Dat hiervoor een zorgvuldige en behoedzame ontwerpstrategie vereist is, staat buiten kijf.
Wij beheersen deze strategie, uit respect voor historie en toekomst.