De bestaande gedateerde gevels van Camping Sport De Wit worden geupgrade naar de wensen van de huidige tijd. De aanpassing van de gevels vindt aansluiting op de in 2005 opgeleverde uitbreiding.
Aandacht verdient de entreepartij, nu laag en weinig aanwezig, straks helder en transparant zicht- en herkenbaar.

projectarchitect: Geert van der Heijden