Dit wooncomplex voor meervoudig gehandicapten bestaat uit woongroepen en ondersteunende voorzieningen. Voor S&L Zorg hebben wij de activiteitenvleugel uitgebreid met een aantal nieuwe lokalen en een nieuwe entreepartij. Bij dit gebouw is veel gebruik gemaakt van daglicht om een plezierige atmosfeer te creëren.
Het hoofdgebouw is gerenoveerd en er is in 2011 een nieuw appartementengebouw voor cliënten van laag niveau gerealiseerd. Momenteel liggen er plannen klaar voor de renovatie en gedeeltelijke uitbreiding van de 16 groepswoningen, die worden voorzien van een grotere woonkamer, een extra slaapkamer en een nieuwe zorgbadkamer. Alle onderdelen van dit project zijn met respect voor de bestaande architectuur en de groene locatie ontworpen.

projectarchitecten: Peer Wolkers in samenwerking met [AIR] architectuur